Datamigratie: wat is het en hoe pak je het succesvol aan?

Wilt u overstappen naar een nieuw systeem? Uw systeem upgraden naar de nieuwste technologieën? Of komt er een fusie of overname aan? Dan krijgt u te maken met een datamigratie.

Datamigratie gaat om het verplaatsen van gegevens van het ene systeem naar het andere. Het is belangrijk om er dan voor te zorgen dat de integriteit, consistentie en veiligheid van de gegevens blijven bestaan. Voor een succesvolle datamigratie hebt u een zorgvuldige planning, uitvoering en verificatie nodig. Zo kunnen de bedrijfsactiviteiten ongestoord blijven verlopen.

Wat is datamigratie?

De betekenis van datamigratie is het proces van het overzetten of verplaatsen van gegevens van het ene opslagsysteem of formaat naar een ander. En dat terwijl de consistentie en bruikbaarheid van de gegevens behouden blijven. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van gegevens van een oudere database naar een nieuwe, het migreren van lokale gegevensopslag naar de cloud of het samenbrengen van gegevens van verschillende bronnen naar één uniform platform.

Wanneer doe je een datamigratie?

Er zijn verschillende redenen waarom u aan datamigratie doet. Als u uw IT-infrastructuur wilt moderniseren, nieuwe systemen wilt implementeren of wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt optimaliseren door data gestuurde processen te stroomlijnen. We zien vaak dat bedrijven te maken krijgen met een datamigratie als er fusies of overnames zijn, er behoefte is aan betere gegevensbeveiliging of naleving van de regelgeving.

Hoe voer je een succesvolle datamigratie uit?

Gaat u een datamigratie doen? Dan is het belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt. Dit stappenplan kan u helpen om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke onderdelen vergeet of overslaat.

 • Planning | Formuleer duidelijke doelstellingen en tijdlijnen voor de migratie. Verzamel alle betrokken belanghebbenden en stel een projectteam samen.
 • Data Profiling | Analyseer en begrijp de bestaande gegevensbronnen en de kwaliteit, structuur en complexiteit van uw gegevens.
 • Data Cleansing | Filter en normaliseer de gegevens om inconsistenties en dubbele gegevens te verwijderen. Dat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid.
 • Selectie van tools en technologieën | Kies de juiste tools en technologieën die passen bij de aard en omvang van de migratie. Bijvoorbeeld ETL (Extract, Transform, Load) tools en geautomatiseerde migratietools.
 • Testen en validatie | Voer uitgebreide tests uit om de integriteit, consistentie en bruikbaarheid van de gemigreerde gegevens te checken. Door het vergelijken van bron- en doelgegevens, het doen van prestatietests en gebruikerstests.
 • Implementatie en monitoring | Implementeer de gemigreerde gegevens in het nieuwe systeem en monitor continu de prestaties om problemen snel op te lossen.

Voorbeeld data migratieplan

A.S.F. Fischer wilde graag haar productgegevens centraliseren. Zo konden ze alle informatie uit een centrale applicatie automatisch beheren en verspreiden naar andere systemen. Denk aan Unit4 Multivers Extended en het 2BA platform. De eisen? Een webapplicatie waarbij A.S.F. Fischer de vrijheid heeft om deze toekomstig uit te breiden met functionaliteiten die losstaan van het P.I.M. systeem. SIENN bood een oplossing waarmee A.S.F. Fischer de beschikking kreeg over een moderne webapplicatie die voldeed aan de eisen van snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid, met een totaalaanbod van zo’n 30.000 verschillende artikelen en gigabytes aan product media. De openheid van het platform biedt de mogelijkheid om veel meer functionaliteit hierin onder te brengen. Lees hier het hele verhaal.

Zo kan het datamigratieplan gebaseerd op de casus van A.S.F. Fischer eruitzien:
Datamigratieplan voor Centralisatie van Productgegevens

 1. Doelstellingen
  Het doel van deze datamigratie is om alle productgegevens van A.S.F. Fischer te centraliseren in een webapplicatie, die vervolgens kan worden geïntegreerd met andere systemen zoals Unit4 Multivers Extended en het 2BA platform. Zorg ervoor dat de webapplicatie flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig is, en dat deze kan worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten die los staan van het P.I.M. systeem.
 2. Projectteam
  Het projectteam bestaat uit een projectleider, IT-architect, ontwikkelaars, databasebeheerder en vertegenwoordigers van A.S.F. Fischer (bijvoorbeeld de IT-manager en productmanager).
 3. Planning en inhoud verschillende fasen
 • Voorbereiding en analyse
  • Analyseer de huidige systemen en datastructuren om een inventaris op te stellen van alle productgegevens en bijbehorende media.
  • Identificeer de vereisten voor de nieuwe webapplicatie, inclusief flexibiliteit, schaalbaarheid en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.
 • Data cleansing en voorbereiding
  • Reinig en normaliseer de productgegevens om inconsistenties en duplicaten op te lossen.
  • Stel een mapping op tussen de bestaande datastructuren en de nieuwe webapplicatie om een soepele overgang te garanderen.
 • Ontwikkeling van de webapplicatie
  • Ontwikkel de webapplicatie met behulp van het BizzLayer platform, DataSync en de P.I.M. module om te voldoen aan de vereisten van snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid.
  • Implementeer functionaliteiten zoals het beheer van productgegevens, media, en de mogelijkheid tot uitbreiding met nieuwe functionaliteiten.
 • Integratie met Unit4 Multivers Extended en het 2BA platform
  • Integreer de webapplicatie met Unit4 Multivers Extended en het 2BA platform om een naadloze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken.
  • Zorg ervoor dat de gegevensconsistentie en -integriteit behouden blijven tijdens de integratie.
 • Testen en validatie
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat de webapplicatie correct werkt en voldoet aan alle vereisten.
  • Valideer de gegevensintegriteit en -consistentie na de migratie.
 • Uitvoering van de migratie
  • Voer de migratie uit volgens de vooraf gedefinieerde planning en tijdlijnen.
  • Monitor de voortgang van de migratie en los eventuele problemen of fouten onmiddellijk op.
 • Nazorg en follow-up
  • Verifieer na de migratie de nauwkeurigheid van de gemigreerde gegevens.
  • Biedt training en ondersteuning aan gebruikers van de nieuwe webapplicatie.
  • Documenteer alle stappen en bevindingen voor toekomstige referentie.

Welke problemen komen vaak voor bij een datamigratie?

Bij een datamigratie kunnen allerlei verschillende problemen optreden. Van technische uitdagingen tot organisatorische en operationele complicaties. Dit zijn een aantal voorbeelden van veelvoorkomende problemen:
Gegevensverlies en -beschadiging. Vooral bij grootschalige migraties of wanneer er complexe datastructuren zijn.

 • Incompatibiliteit tussen systemen. Omdat oude en nieuwe systemen kunnen verschillende datastructuren, formaten en validatieregels hebben.
 • Ontbrekende of onvolledige gegevens. Soms worden niet alle benodigde gegevens goed gemigreerd door ontbrekende of onvolledige informatie in de bronsystemen.
 • Downtime en verstoring van bedrijfsactiviteiten. Als de datamigratie niet goed wordt gepland en uitgevoerd.
 • Performance problemen. Zoals vertraagde systeemrespons of langere laadtijden als gevolg van inefficiënte datatransformaties of onvoldoende geoptimaliseerde database-infrastructuur.
 • Gebrek aan gebruikersacceptatie. Als de nieuwe systemen niet voldoen aan de verwachtingen van gebruikers of als er onvoldoende training en ondersteuning wordt geboden.
 • Beveiligingsrisico’s. Zijn er te weinig beveiligingsmaatregelen getroffen? Dan zijn gegevens tijdens het migratieproces kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang, datadiefstal of inbreuken op de privacy.
 • Kostenoverschrijdingen en vertragingen. Als gevolg van onvoorziene complicaties zoals technische problemen.

Hulp nodig bij een datamigratie?

U leest het: voor een succesvolle datamigratie hebt u expertise en ervaring op het gebied van gegevensbeheer en systeemintegratie nodig. Zoekt u zo’n expert? Dan kan SIENN u helpen bij uw data migratieproject. Ons team van experts helpt u in elke fase van het migratieproces. Van planning en analyse tot uitvoering en validatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.