Backlog refinement: wat is het en hoe pakt u het aan?

U hebt een leidinggevende functie in een steeds maar veranderende (bedrijfs)omgeving. U werkt altijd naar nieuwe doelen en plannen toe. En om die plannen te realiseren en doelen te behalen moet het proces daar naartoe gestroomlijnd lopen. Effectieve softwareontwikkeling is daarbij van cruciaal belang!

Backlog refinement is een onmisbare stap in dit proces. Maar wat houdt dit precies in en hoe pakt u dit het beste aan? U leest het in deze blog. We duiken dieper in op backlog refinement en geven praktische inzichten voor een succesvolle implementatie.

Wat is backlog refinement?

Backlog refinement is het proces waarbij het ontwikkelingsteam samenwerkt om de items op de product backlog te verfijnen en te prioriteren. Het gaat om het duidelijk definiëren van de belangrijke eisen, het toevoegen van details en het schatten van de complexiteit van elk item zodat het team goed begrijpt wat ze moeten doen. Neem bijvoorbeeld een ontwikkelingsteam dat een backlog heeft met allemaal userstories voor een e-commerce website. Tijdens een refinement-sessie bekijkt het team de items op de backlog om ze te verduidelijken en te prioriteren voor de volgende sprint. Tijdens deze sessie kunnen ze bijvoorbeeld een user story met de titel ‘Gebruikers kunnen producten toevoegen aan hun winkelwagentje’ verder uitwerken. Ze bespreken de details van deze functionaliteit, zoals de interactie op de gebruikersinterface, het bijbehorende backend-proces en eventuele uitzonderingsgevallen. Ze voegen meer details toe, zoals schermontwerpen, vereisten voor database-interacties en eventuele validatielogica. En ze schatten de complexiteit van de userstory in.

Wat is het verschil tussen backlog refinement en backlog grooming?

De ene keer leest u over backlog refinement en de andere keer over backlog grooming. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee termen? Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, verwijzen backlog refinement en backlog grooming naar hetzelfde proces. Beide benaderingen gaan over het specificeren en prioriteren van backlog-items om de productiviteit en efficiëntie van het ontwikkelingsteam te verbeteren.

Wanneer gebruikt u backlog refinement?

Aan het begin van elke sprint vindt de sprint planning plaats. Een onderdeel daarvan is backlog refinement. Tijdens de backlog refinement wordt het werk voor de volgende sprints goed voorbereid. U kunt, als dat nodig is, het proces op ad-hoc basis toepassen. Het is namelijk een continu proces dat helpt om de backlog relevant, up-to-date en uitvoerbaar te houden.

Waarom is backlog refinement belangrijk?

Backlog refinement is echt nodig als u een succesvol softwareontwikkelingsproject wilt draaien. Waarom dat nodig is? Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Helder beeld | Het zorgt voor een duidelijk beeld van de eisen en verwachtingen van het project.
 • Risico identificering | Het helpt om risico’s te identificeren en te verminderen door mogelijke knelpunten op tijd aan te pakken.
 • Nauwkeurigheid | Het verbetert ook de nauwkeurigheid van schattingen en planning, wat zorgt voor realistische doelen en deadlines.
 • Transparantie |De transparantie en samenwerking wordt vergroot in het ontwikkelingsteam maar ook met andere betrokkenen.

Als u regelmatig backlog refinement toepast op uw lopende (software)projecten, dan heeft dat een heleboel voordelen. Hieronder leest u er een aantal:

 • Verhoogde productiviteit en efficiëntie van het ontwikkelingsteam.
 • Betere controle over projectscope en -planning.
 • Verhoogde flexibiliteit om te reageren op veranderende eisen en marktomstandigheden.

Hoe pakt u backlog refinement aan?

Backlog refinement is een essentieel onderdeel van Agile methodologieën zoals Scrum. Maar hoe pakt u zo’n proces nu effectief aan? Hieronder vindt u een handig 10-stappenplan.

 1. Plan regelmatige sessies voor backlog refinement in, gedurende de sprint. 
 2. Leg aan het begin van de sessie uit wat het doel is van de backlog refinement-sessie. Bijvoorbeeld om de product backlog bij te werken, bestaande items te specificeren of de prioriteiten te bepalen.
 3. Zorg ervoor dat de backlog up-to-date is en dat alle items die het team tijdens de sessie moet bespreken, zijn toegevoegd.
 4. Begin de sessie met het bespreken van de belangrijkste items en prioriteiten in de backlog.
 5. Als items te groot of te onduidelijk zijn, verdeel dan in kleinere, behapbare taken. Zodat elk item duidelijk en begrijpelijk is voor het team.
 6. Zorg ervoor dat u voor elk item in de backlog duidelijke acceptatiecriteria vaststelt. 
 7. Bespreek de geschatte complexiteit bij elk item in de backlog. 
 8. Identificeer en bespreek eventuele afhankelijkheden tussen backlog items. 
 9. Werk de backlog bij met nieuwe informatie en veranderingen die tijdens de sessie zijn besproken.
 10. Sluit de sessie af met een korte evaluatie om te bespreken wat goed ging en wat verbeterd kan worden voor toekomstige backlog refinement-sessies.

Wie zijn er betrokken bij backlog refinement?

Bij backlog refinement zijn verschillende rollen betrokken. De Product Owner speelt een centrale rol in het beheren van de product backlog en het prioriteren van items op basis van de waarde die ze toevoegen aan het product. De Product Owner leidt vaak de backlog refinement sessies en werkt nauw samen met het ontwikkelingsteam om ervoor te zorgen dat de backlog items duidelijk en begrijpelijk zijn. Het ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van het product. Tijdens deze sessies zijn zij actief bezig met het bespreken, verfijnen en inschatten van de backlog items. De Scrum Master speelt een faciliterende rol en zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt. Hij of zij helpt het team bij het begrijpen van de backlog items en het identificeren van eventuele obstakels of afhankelijkheden. Afhankelijk van de organisatie kunnen ook stakeholders zoals klanten, gebruikers, managers of andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan backlog refinement sessies. Hun input kan waardevol zijn bij het prioriteren van backlog items en het vaststellen van de richting van het product.

Welke activiteiten zijn er tijdens backlog refinement?

Tijdens backlog refinement zorgt u er met het team voor dat de product backlog wordt bijgewerkt en gespecificeerd. U voegt allereerst alle nieuw ontdekte of voorgestelde items aan de backlog. Samen met het team en de Product Owner kijkt u welke backlog items op korte termijn moeten worden opgepakt (prioriteiten) en welke minder haast hebben. U helpt ook bij het verfijnen van de backlog items door ze duidelijker en specifieker te maken. Bijvoorbeeld door het opsplitsen van grote items in kleinere taken of het verduidelijken van de acceptatiecriteria. Samen met het team schat u de inspanning voor elk backlog item in, vaak met behulp van story points om de complexiteit van het werk te bepalen. U brengt ook in kaart op welke gebieden de backlogs afhankelijk zijn van elkaar. Dat helpt bij het plannen en prioriteren van het werk en het voorkomen van obstakels in de toekomst.

Het proces van een efficiënte backlog refinement

Een sessie duurt meestal zo’n 1 tot 2 uur. Dat hangt af van de complexiteit van het project. Hoe begint u aan een goede voorbereiding van een backlog refinement sessie? Zorg ervoor dat alle relevante informatie en documentatie beschikbaar is voor het team. Inclusief gebruikersverhalen, ontwerpspecificaties en eventuele feedback van belanghebbenden.

Nog enkele tips voor een efficiënte sessie: 

 • Houd de sessies kort en gericht.
 • Zorg voor actieve deelname van alle teamleden.
 • Werk de backlog regelmatig bij tussen de sessies door.

Na de sessie is het belangrijk om alle updates en wijzigingen aan de backlog te documenteren en te delen met de betrokkenen. Zorg ervoor dat het team klaar is om de volgende stappen te zetten op basis van de nieuwe inzichten en prioriteiten.

Ga zelf aan de slag met backlog refinement

Nu u meer inzicht heeft in backlog refinement, kunt u dit proces ook binnen uw eigen organisatie implementeren en beheren. Begin met het plannen van regelmatige refinement-sessies en betrek alle relevante teamleden om het maximale uit de backlog te halen en het succes van uw softwareontwikkelingsprojecten te vergroten. Wilt u graag professionele begeleiding bij dit proces? Bij SIENN hebben we jarenlange ervaring en helpen we u graag. Succes!