SIENN - Werkwijze

Werkwijze


Online succes staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een strategie. Deze strategie wordt vaak in zowel online als offline activiteiten uitgedragen. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten binnen een bedrijf efficiënt verlopen, is het op elkaar afstemmen van deze activiteiten cruciaal. Op deze manier worden de doelstellingen namelijk op een doeltreffende manier behaald.

Online ondersteuning wordt vaak geboden door twee type bureaus, namelijk reclamebureaus en IT bedrijven. Waar traditionele reclamebureaus grafisch en communicatief sterk zijn, ontbreekt het vaak aan cruciale kennis van het gehele bedrijfsproces. IT partijen beschikken op hun beurt weer over vergaande kennis van het technische proces, terwijl zij grafisch en communicatief vaak tekort komen.

Met deze opvattingen in gedachten, onderscheiden wij ons door te werken in multidisciplinaire teams, met wie we uw project vanuit verschillende invalshoeken benaderen om zo synergie te creëren. Dat is de basis van SIENN. Wij voorzien u van alle gereedschappen en koppelingen op het gebied van marketing, sales, productie, logistiek en finance.

Hoe gaan wij te werk?

  • Samen met onze business consultants maken we eerst een blauwdruk van de organisatie om te kijken op welke gebieden oplossingen voor meer business value kunnen zorgen.
  • Na het maken van de blauwdruk beschikken we over een duidelijk beeld van de organisatie. Vervolgens wordt er een hiërarchie aangebracht in alle oplossingen binnen de organisatie. Dit is waar SIENN zich thuis voelt. Hierdoor prioriteren we welke oplossingen de meeste business value opleveren.
  • Dankzij de aangebrachte hiërarchie starten we het project met de oplossing die op de korte termijn de meeste business value oplevert.
  • Door ieder project op deze manier, in samenwerking met de organisatie, aan te vliegen streven wij naar een zo snel en optimaal mogelijke Return on Investment (ROI).
  • De gekozen oplossingen worden vervolgens door de multidisciplinaire teams van SIENN ontwikkeld. Waarbij ze via de AGILE / SCRUM methode worden opgedeeld in 21 dagen durende sprints. Gedurende het gehele proces blijft de organisatie product owner en zal onze Business Consultant samen met de organisatie intensief bij het ontwikkelingsproces betrokken zijn.
  • Na elke 21 dagen durende sprint wordt er een werkend onderdeel van de oplossing opgeleverd. Zo is de organisatie na iedere sprint verzekerd van resultaat. Tevens biedt het werken met sprints flexibiliteit en meer financiële zekerheid.