De SIENN Methode

Beproefd. To-the-Point. Gefocust op ROI.

SIENN laat uw organisatie het verschil maken

U wilt uw bedrijfsvoering natuurlijk zo efficiënt en gestroomlijnd mogelijk laten verlopen en tegelijkertijd toegankelijk houden voor uw werknemers. Daarvoor brengt SIENN u oplossingen, om de obstructies die u tegen komt op weg naar een succesvol en soepel bedrijfsmodel weg te nemen. Ons team van gedreven professionals heeft ruime ervaring met het vinden van de beste oplossingen om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Onze aanpak

Samen met u kijken we kritisch naar uw organisatie en de verbeterpunten. Door middel van een pragmatische aanpak brengen we verschillende interne en externe aspecten in kaart: Afdelingen, processen, systemen, protocollen en communicatie.  Met elkaar stellen we prioriteiten en stellen we vast wanneer en in welke volgorde de oplossingen worden doorgevoerd. Ons uitgangspunt is: Wat brengt u de meeste waarde voor uw organisatie?

Sprints

Als het tijdspad is beschreven, delen we dit op in sprints van 21 dagen. Elke sprint mondt uit in een oplossing die uw bedrijf verder brengt. We starten met het probleem waarvan de oplossing u bedrijfsmatig het meeste op zal leveren (ROI). Kortom, de grootste muntjes eerst!

Image module
Hoe gaan wij te werk?
1
Inventariseren
Samen met onze business consultants maken we eerst een blauwdruk van de organisatie om te kijken op welke gebieden oplossingen voor meer business value kunnen zorgen.
2
Rangschikken
Na het maken van de blauwdruk beschikken we over een duidelijk beeld van de organisatie. Vervolgens wordt er een hiërarchie aangebracht in alle oplossingen binnen de organisatie. Dit is waar SIENN zich thuis voelt. Hierdoor prioriteren we welke oplossingen de meeste business value opleveren.
3
Business value
Dankzij de aangebrachte hiërarchie starten we het project met de oplossing die op de korte termijn de meeste business value oplevert.
4
Return on investment
Door ieder project op deze manier, in samenwerking met de organisatie, aan te vliegen streven wij naar een zo snel en optimaal mogelijke Return on investment.
5
SCRUM-methodiek
De gekozen oplossingen worden vervolgens door de multidisciplinaire teams van SIENN ontwikkeld. Waarbij ze via AGILE / SCRUM methode worden opgedeeld in 21 dagen durende sprints. Gedurende het gehele proces blijft de organisatie product owner en zal onze Business Consultant samen met de organisatie intensief bij het ontwikkelingsproces betrokken zijn.
6
Resultaat
Na elke 21 dagen durende sprint wordt er een werkend onderdeel van de oplossing opgeleverd. Zo is de organisatie na iedere sprint verzekerd van resultaat. Tevens biedt het werken met sprints flexibiliteit en meer financiële zekerheid.

21 dagen model

Beproeft. To-the-Point. Gefocused op ROI.

Efficiëntie en flexibiliteit

Bij SIENN draait het om efficiëntie en flexibiliteit. Daarom werken wij in periodes van 21 dagen, zogeheten sprints.

Als klant kunt u na iedere sprint kiezen om door te gaan of uit te stappen, zodat uw risico laag blijft. Één van de vele voordelen van SIENN.

Innoveer uw propositie en optimaliseer uw processen

SCRUM-methodiek

Het werken met sprints komt uit de SCRUM-methodiek. Hierin wordt uitgegaan van het idee dat het verstandiger is om deeloplossingen voor een probleem te formuleren en die eerst uit te werken alvorens naar het volgende probleem te gaan. Zo wordt voorkomen dat men tijdens het proces het doel uit het oog verliest en de oplossing teleurstelt of niet meer aansluit bij de oorspronkelijke probleemstelling.

Flexibel proces

SIENN kijkt dus per sprint wat er gedaan moet worden om tot de deeloplossing van die sprint te komen. Sprint 0 betreft de inventarisatie, daarna volgt sprint 1.

U kunt als klant na deze periode uitstappen of doorgaan met de volgende sprint van 21 dagen, wat het hele proces bijzonder flexibel voor u maakt. Uiteraard betaalt u per sprint.

Design lab

Beproefd. To-the point. Gefocused op ROI.

De start van een succesvol project

Als aftrap voor de samenwerking nemen onze business consultants of business analisten u en alle andere betrokkenen aan de hand mee tijdens een post-it-sessie.

Deze pragmatische aanpak is erop gericht om in korte tijd alle relevante informatie op tafel te krijgen en te zien wat belangrijk is voor uw organisatie.

Verbeterpunten en mogelijkheden

Tijdens de post-it-sessies proberen onze consultants samen met u duidelijk te krijgen hoe de huidige situatie eruitziet en waar de verbeterpunten en mogelijkheden zitten.

Afzonderlijke onderdelen als Marketing, Sales, Logistiek, Productie en Finance zijn vaak niet op elkaar afgestemd en weten niet precies wat er bij de ander speelt. Ieder onderdeel wordt op zichzelf behandeld, maar ook de organisatie als geheel. De doelstelling is om met een en dezelfde, gestructureerde, data uw gehele keten beheersbaar te maken.

Nieuwe inzichten

Vervolgens gaan wij prioriteren. Wat brengt het snelst een positieve return on investment? Onze consultants voelen feilloos aan waar de meeste business value ligt en hoe die verder ontplooid kan worden. Ook wordt er gekeken of de verschillende systemen, formats en andersoortige informatie op elkaar aansluiten.

De nieuwe inzichten die hieruit naar voren komen vormen de basis voor de oplossingen en de vervolghandelingen. Wellicht kan het probleem opgelost worden door verandering in de bedrijfssoftware, of door het aanstellen van een tijdelijke informatiemanager.

Image module