Wees klaar voor Voice Search en Visual Search met deze 5 tips

Zorg dat u inspeelt op deze snel groeiende vormen van online zoekgedrag om zo uw doelgroep nog beter te bereiken.

Voice Search

Onder Voice Search verstaan we het aansturen van een zoekmachine middels een gesproken zoekopdracht.
Google Voice Search

Met de komst van de Nederlandse versie van Google Assistent zal naar verwachting het gebruik van Voice Search in een stroomversnelling raken. Mensen zullen steeds meer gewend raken aan het stellen van vragen en het geven van opdrachten aan hun device. Hierdoor zal Voice Search een groter aandeel krijgen in het totale zoekgedrag. Voice Search is echter niet nieuw. Al sinds 2013, met de komst van de Google Hummingbird update, is Voice Search een opkomend fenomeen. Middels Hummingbird stelde Google zijn algoritmes in staat om synoniemen van woorden te herkennen en vragen van mensen te begrijpen. Daarnaast kon Google zoekopdrachten combineren met additionele kenmerken die de bezoeker meestuurde middels zijn of haar device. Denk hierbij aan de huidige locatie van de gebruiker, om zo met het meest relevante zoekresultaat te komen.

Waar de consument in 2013 voornamelijk Voice Search via hun smartphone konden gebruiken, ligt dat in 2018 heel anders. Door de komst van spraak gestuurde smartwatches, assistents en smartspeakers zoals Google’s Google Assistent en Home, Amazon’s Echo en Alexa en ook Apple’s HomePod lijkt deze trend steeds meer voeten aan de grond te krijgen. Zo ook in Nederland. De vraag is hoe lang het gaat duren voordat we een vergelijkbare adoptie hebben als in de Verenigde Staten, waar 1 op de 5 Amerikanen toegang heeft tot een smartspeaker. Nieuwe cijfers uit Canada en Australië laten zelfs een nog snellere adoptie zien.

Visual Search

Onder Visual Search verstaan we het aansturen van een zoekmachine middels een afbeelding.
google visual search - reverse image search

Op het gebied van online afbeeldingen is er tevens een verschuiving waar te nemen. Zo is namelijk het aantal visuele zoekopdrachten in 2018 met 140% toegenomen. Waarbij Search de zoekopdracht door de gebruiker als tekst wordt ingevoerd, wordt bij Visual Search de zoekopdracht als afbeelding aangedragen. Deze afbeelding wordt vervolgens door de zoekmachine gescand en de zoekresultaten worden razendsnel op basis van de inhoud van die afbeelding weergegeven. Het gezegde “een foto zegt meer dan duizend woorden” kan in dit geval betekenen dat de gebruiker op deze manier binnen luttele seconden direct uitkomt bij hetgeen waar hij of zij naar op zoek is.

Maar ook buiten Google.com is Visual search belangrijk. Door de komst van Pintrest’s Lens en Google Lens wordt het voor gebruikers steeds gemakkelijker om middels afbeeldingen informatie of producten te zoeken. Dit is voor veel branches interessant, maar vooral voor e-commerce en de retail.

Zie bijvoorbeeld dit voorbeeld van Pintrest:

Pintrest Visual Search voorbeeld

Search

Onder Search verstaan we het aansturen van een zoekmachine middels tekst.

google search

Is ‘normale’ search dan achterhaald? Kort antwoord: Nee. Search middels tekst zal nog lange tijd de meest dominante vorm van zoeken blijven. Dit komt mede door het feit dat Voice Search en Visual Search niet altijd geschikt zijn. Zo is er niet altijd een microfoon beschikbaar, of is het niet altijd wenselijk dat een zoekopdracht hard op wordt uitgesproken. Ook het uploaden of maken van een afbeelding zal niet altijd mogelijk zijn. Zo kan het zijn dat het object wat men wil zoeken niet fysiek in de buurt is.

Daarom is het belangrijk om door te gaan met het optimaliseren van uw website op relevante content die goed geïndexeerd kan worden. Door nu alvast rekening te houden met hoe u uw content aanbiedt en structureert kunt u ervoor zorgen dat u direct inspeelt op bovenstaande ontwikkelingen. Zo zorgt u ervoor dat uw doelgroep u eenvoudig kan (blijven) vinden omdat uw digitale kanalen goed ingericht zijn voor deze verschuiving in het zoek-, oriëntatie- en aankoopgedrag.

Onze 5 tips

  1. Creëer relevante content in de vorm van landingspagina’s, blog posts en FAQ’s. Hou bij het creëren van de content al rekening met op welke verschillende manieren Google de zoekopdrachten van uw doelgroep gaat ontvangen, zodat u uw content hier op aansluit.
  2. Structureer en verbeter uw bestaande content zodat deze tevens inspeelt op de manier waarop men zoekt middels Voice Search.
  3. Optimaliseer uw afbeeldingen met de juiste meta gegevens en uw bedrijfslogo, zodat Google deze beter kan scannen en herkennen.
  4. Zorg bij al uw kanalen welke inspelen op Visual Search, dat u een goed ingericht account heeft welke geoptimaliseerde content bevat. Zorg er ook voor dat wanneer u goed gevonden wordt, dat er voor de bezoeker een duidelijke call-to-action is zodat deze de gewenste vervolgactie kan ondernemen.
  5. Maak gebruik van de nieuwste microdata / structured data markup zoals Speakable, welke inspeelt op assistents.

Erik van Ekelenburg
Senior Online Marketeer