Vertalingen App

Een springplank naar groeimarkten.

Samenvatting

De groeimarkten voor ASF Fischer bevinden zich in Engeland en Duitsland. Recentelijk is er een vernieuwde B2B webshop opgeleverd met de ambitie om potentiële klanten vanuit de groeimarkten eenvoudig te bedienen in hun eigen taal.

Hierbij heeft ASF Fischer het doel de klantervaring te verbeteren en de verkoop te vergroten. Hiervoor moet specifieke Nederlandstalige productinformatie naar meerdere talen omgezet worden.

Met een zeer breed en diep assortiment van ruim veertigduizend artikelen in een PIM zonder vertalingsmogelijkheden heeft SIENN een Power App gebouwd die:

  • Geautomatiseerd volgens een bepaalde frequentie (elk uur) de laatste productdata beschikbaar stelt om te vertalen.
  • Compact is: Uitsluitend relevante te vertalen productinformatie – zoals commerciële teksten, kenmerken en kenmerkwaardes – beschikbaar stelt om te vertalen.
  • De gebruiker in staat stelt om vertalingen in bulk (tot 1 miljoen vertalingen per keer) via Excel in te voeren.
  • De vertaalde productinformatie beschikbaar stelt voor verdere exportdoeleinden richting de webshop.
Image module
Over A.S.F. Fischer

A.S.F. Fischer BV is een grootschalige importeur, groothandel en conceptleverancier van bevestigingsmaterialen en aanverwante producten. Deze producten en concepten worden met name geleverd aan de professionele bouwmaterialenhandel, de hout- en plaatmaterialenhandel, de ijzerwaren- vakhandel, de elektrotechnische groothandel, de c.v.- en sanitair groothandel en de grootschalige industrie. 

De afgelopen jaren heeft A.S.F. Fischer de ontwikkelingen in de professionele bouw nauwgezet gevolgd. Dit heeft geleid tot de succesvolle ontwikkeling en opname van diverse producten, merken en concepten. Waaronder Woodies Ultimate, Steelies Ultimate, InterDynamics, Perfectmate, FIS Profi, QlinQ, GB, Index, Grabber, Friulsider (FM), Diager en ABC Adamas.

Uitdagingen en doelstellingen

Het uitzoeken welke content nog vertaald moet worden is een tijdrovend proces. Een van de doelstellingen was dan ook om geautomatiseerd, volgens een bepaalde frequentie (elk uur), de laatste productdata beschikbaar hebben welke vertaald dient te worden. Daarnaast moet het aanmaken en beheren (bewerken, verwijderen) van vertalingen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

Tot slot moet de vertaalde productinformatie centraal beschikbaar gesteld worden voor verdere export naar de webshop. Dit met als doel om de verkoopbaarheid van het assortiment te vergroten door producten met de juiste vertaling in de doelmarkt te kunnen weergeven.

De uitdaging die bij bovenstaande doelstellingen is dat de-te-vertalen productdata vanuit het PIM systeem leidend is. Daarom dient de Vertalingen App continue up-to-date gehouden te worden met de meest actuele PIM data.

Image module
Image module
Onze aanpak en oplossing

Samen met A.S.F. Fischer hebben wij in kaart gebracht welke productinformatie in aanmerking komt om te vertalen. Het is immers niet nodig om alle soorten productinformatie te vertalen. Dit heeft geresulteerd in een gerichte scope van te-vertalen data om de Power App zo compact mogelijk te houden.

Vervolgens is gekeken hoe de te-vertalen data het beste kan worden ontsloten vanuit de PIM naar de Vertalingen App. Hierbij is een sync gebouwd die volgens een bepaalde frequentie de data vanuit de bron (PIM) bijwerkt. Dit gebeurt zowel in het geval dat er nieuwe productinformatie is bijgekomen of bestaande te-vertalen data is gewijzigd.

Tot slot is samen met de klant de User Interface (UI) vormgegeven en getest om zo eenvoudig maar doeltreffend mogelijk te kunnen zoeken in de grote database met ‘nog te vertalen’ of ‘reeds vertaalde’ data.

Het resultaat?
Met de komst van de Vertalingen App is het voor A.S.F. Fischer mogelijk om:
Image
Eenvoudig in bulk (tot 1 miljoen te-vertalen records per keer) vertalingen aan te maken, wat aanzienlijk tijd bespaart.
Image
De nog-te-vertalen en reeds vertaalde productinformatie weer te geven, wat helpt om een scherp overzicht te houden.
Image
De vertaalde data gereed te maken voor verdere export richting de webshop, zodat de online doelgroep in de eigen taal bediend kan worden tijdens hun oriëntatie- en koopproces.
A.S.F. Fischer aan het woord

Met deze functionaliteit zijn we als organisatie in staat, met meerdere medewerkers gelijktijdig, op een structurele manier het assortiment te vertalen en bij te houden.

Image module

Bob Bouma​
IT Manager A.S.F. Fischer BV​

Vervolgstappen

In een vervolgfase wordt de App uitgebreid met geautomatiseerde exportkoppelingen om de vertalingen aan te maken in de vernieuwde webshops. Vanaf dan wordt het ook daadwerkelijk mogelijk om de groeimarkten Duitsland en Engeland te bedienen in hun eigen taal.

Image module