21 Dagen Model

Beproeft. To-the-Point. Gefocused op ROI.

Efficiëntie en flexibiliteit

Bij SIENN draait het om efficiëntie en flexibiliteit. Daarom werken wij in periodes van 21 dagen, zogeheten sprints.

Als klant kunt u na iedere sprint kiezen om door te gaan of uit te stappen, zodat uw risico laag blijft. Één van de vele voordelen van SIENN.

Innoveer uw propositie en optimaliseer uw processen

SCRUM-methodiek

Het werken met sprints komt uit de SCRUM-methodiek. Hierin wordt uitgegaan van het idee dat het verstandiger is om deeloplossingen voor een probleem te formuleren en die eerst uit te werken alvorens naar het volgende probleem te gaan. Zo wordt voorkomen dat men tijdens het proces het doel uit het oog verliest en de oplossing teleurstelt of niet meer aansluit bij de oorspronkelijke probleemstelling.

Flexibel proces

SIENN kijkt dus per sprint wat er gedaan moet worden om tot de deeloplossing van die sprint te komen. Sprint 0 betreft de inventarisatie, daarna volgt sprint 1.

U kunt als klant na deze periode uitstappen of doorgaan met de volgende sprint van 21 dagen, wat het hele proces bijzonder flexibel voor u maakt. Uiteraard betaalt u per sprint.