Post-it Sessies

Beproefd. To-the point. Gefocused op ROI.

De start van een succesvol project

Als aftrap voor de samenwerking nemen onze business consultants of business analisten u en alle andere betrokkenen aan de hand mee tijdens een post-it-sessie.

Deze pragmatische aanpak is erop gericht om in korte tijd alle relevante informatie op tafel te krijgen en te zien wat belangrijk is voor uw organisatie.

Verbeterpunten en mogelijkheden

Tijdens de post-it-sessies proberen onze consultants samen met u duidelijk te krijgen hoe de huidige situatie eruitziet en waar de verbeterpunten en mogelijkheden zitten.

Afzonderlijke onderdelen als Marketing, Sales, Logistiek, Productie en Finance zijn vaak niet op elkaar afgestemd en weten niet precies wat er bij de ander speelt. Ieder onderdeel wordt op zichzelf behandeld, maar ook de organisatie als geheel. De doelstelling is om met een en dezelfde, gestructureerde, data uw gehele keten beheersbaar te maken.

Nieuwe inzichten

Vervolgens gaan wij prioriteren. Wat brengt het snelst een positieve return on investment? Onze consultants voelen feilloos aan waar de meeste business value ligt en hoe die verder ontplooid kan worden. Ook wordt er gekeken of de verschillende systemen, formats en andersoortige informatie op elkaar aansluiten.

De nieuwe inzichten die hieruit naar voren komen vormen de basis voor de oplossingen en de vervolghandelingen. Wellicht kan het probleem opgelost worden door verandering in de bedrijfssoftware, of door het aanstellen van een tijdelijke informatiemanager.

Image module