SIENN - Mobile Workforce

Mobile workforce

SIENN biedt schaalbare en passende oplossingen voor mobiele werknemers.


Mobile Workforce is de nieuwe manier van werken. In een wereld waar het internet mensen 24/7 met elkaar verbindt, liggen kansen voor bedrijven: kansen op vooruitgang. Zo kiezen bedrijven steeds vaker voor mobiliteit, waardoor het arbeidsproces wordt versneld. Omdat mobiele werknemers veel onderweg zijn en de gegevens van A naar B moeten worden verstuurd is een snelle verwerking van de data en overzichtelijke manier van het monitoren van de werknemers essentieel.

Optimalisatie door inventarisatie

Door bedrijfsprocessen te optimaliseren maakt SIENN het voor bedrijven mogelijk om kostenbesparend te werk te gaan. Zo hebben wij , door te analyseren welke trends en behoeften er spelen binnen de branche Mobile Workforce, een moderne applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om uw werknemers te sturen en data snel en veilig te verzenden: NOORR.

Efficiënt door verbetering

NOORR zorgt voor meer structuur, inzicht, en veiligheid bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Wanneer uw bedrijf voor een groot deel bestaat uit mobiele werknemers, die continu onderweg zijn om verschillende controles en/of reparaties uit te voeren, kan het problematisch zijn om alles efficiënt te laten verlopen. Dit is waar NOORR uitkomst biedt.

Oplossingen door SIENN

Een systeem om gestandaardiseerde handelingen, die worden uitgevoerd aan objecten en installaties op diverse locaties, snel en efficiënt te verwerken. Dat is één van de oplossing die SIENN op de markt heeft gebracht. Naast het snel en vooral efficiënt verwerken van data blijven we op zoek naar verbeteringen voor de Mobile Workforce branche. Het is immers een branche in beweging.