SIENN - Automotive

Automotive

SIENN verzorgt de koppeling van externe databases


Optimalisatie door inventarisatie

Na een uitgebreide inventarisatie van de Automotive branche ontdekten de consultants van SIENN dat er op het gebied van communicatie geoptimaliseerd kon worden door de verschillende partijen binnen de Automotive branche beter met elkaar in verbinding te brengen.

Efficiënt door verbetering

Door verschillende databases zoals de auto-onderdelen te koppelen aan het type auto, heeft SIENN het voor bedrijven binnen de Automotive branche mogelijk gemaakt om hun klantenbasis sneller en gerichter van het juiste product te voorzien. Hierdoor verloopt het bestellen en versturen van diverse auto onderdelen efficiënter.

Oplossingen door SIENN

SIENN is niet alleen verantwoordelijk voor het koppelen van databases binnen de Automotive industrie. Door de Automotive branche nauwlettend te blijven inventariseren, in samenwerking met de klant, ontstaan er nieuwe optimalisatie mogelijkheden. Hierop heeft SIENN bewezen de juiste tooling toe te kunnen passen om een zo optimaal mogelijke functionaliteit te bereiken.